Grafik2

Grafik

 • hematolog
 • chirurg onkolog
hematolog
dr Magdalena Czemerska
poniedziałek 16:00 – 18:00
dr Olga Grzybowska-Izydorczyk wtorek 14:00 – 19:00
dr Agnieszka Pluta środa 15:00 – 17.40
dr Konrad Stępka środa 15:00 – 17:00
dr Piotr Stelmach czwartek 16:30 – 20:00
dr Agnieszka Janus
(pierwszy i ostatni czwartek miesiąca)
czwartek 15:00 – 20:00
chirurg onkolog
dr Piotr Pluta wtorek 16:00 – 19:00
 • chirurg onkolog
 • chirurg
 • diabetolog
 • kardiolog
 • nefrolog
 • onkolog
 • onkolog radioterapeuta
 • ortopeda
 • psychiatra
 • psycholog
 • pulmonolog
 • radiolog
 • stomatolog
chirurg
dr Krzysztof Szwedziak poniedziałek 15:00 – 17:00
diabetolog
dr Magdalena Stępień-Balcerak (co 2 tygodnie) piątek 14:00 – 16:00
kardiolog
dr Mikołaj Hanc poniedziałek 16:00 – 18:00
dr Anna Ledakowicz-Polak piątek 16:30 – 18:00
nefrolog
dr Katarzyna Muras-Szwedziak wtorek 16:00 – 20:00
dr Małgorzata Wajdlich (co 2 tygodnie) czwartek 16:00 – 18:00
onkolog
dr Barbara Łochowska poniedziałek 16:00 – 18:00
onkolog radioterapeuta
dr Justyna Wilczyńska środa 15:00 – 17:00
dr Michał Spych (co 2 tygodnie) piątek 08:00 – 10:00
ortopeda
dr Michał Skrzypek (co 2 tygodnie) wtorek 15:30 – 18:00
dr Bartosz Pongowski wtorek 12:00 – 15:00
psychiatra
dr Kamila Wojtczak piątek 15:30 – 18:30
psycholog
mgr Anna Jewusiak (co 2 tygodnie) środa 15:00 – 20:00
pulmonolog
prof. Damian Tworek (co 2 tygodnie) czwartek 15:00 – 19:00
radiolog
dr Artur Zychowicz (co 2 tygodnie) wtorek 15:00 – 20:00
dr Artur Zychowicz (co 2 tygodnie) piątek 15:00 – 20:00
stomatolog
dr Rafał Stelmach (konsultacje stomatologiczne przed przeszczepem szpiku oraz przed zabiegami ortopedycznymi i chirurgicznymi) piątek 17:00 – 20:00
hematolog
dr Magdalena Czemerskaponiedziałek16:00 – 18:00
dr Olga Grzybowska-Izydorczykwtorek14:00 – 19:00
dr Agnieszka Plutaśroda15:00 – 17.40
dr Konrad Stępkaśroda15:00 – 17:00
dr Piotr Stelmachczwartek16:30 – 20:00
dr Agnieszka Janus (pierwszy i ostatni czwartek miesiąca)czwartek15:00 – 20:00
chirurg onkolog
dr Piotr Plutawtorek16:00 – 19:00
chirurg
dr Krzysztof Szwedziakponiedziałek15.00 – 17.00
diabetolog
dr Magdalena Stępień-Balcerak (co 2 tygodnie)piątek14:00 – 16:00
kardiolog
dr Mikołaj Hancponiedziałek16:00 – 18:00
dr Anna Ledakowicz-Polakpiątek16:30 – 18:00
nefrolog
dr Katarzyna Muras-Szwedziakwtorek16:00 – 20:00
dr Małgorzata Wajdlich (co 2 tygodnie)czwartek16:00 – 18:00
onkolog
dr Barbara Łochowskaponiedziałek16:00 – 18:00
onkolog radioterapeuta
dr Justyna Wilczyńskaśroda15:00 – 17:00
dr Michał Spych (co 2 tygodnie)piątek08:00 – 10:00
ortopeda
dr Michał Skrzypek (co 2 tygodnie)wtorek15:30 – 18:00
dr Bartosz Pongowskiwtorek12:00 – 15:00
psychiatra
dr Kamila Wojtczakpiątek15:30 – 18:30
psycholog
mgr Anna Jewusiak (co 2 tygodnie)środa15:00 – 20:00
pulmonolog
prof. Damian Tworek (co 2 tygodnie)czwartek15:00 – 19:00
radiolog
dr Artur Zychowicz (co 2 tygodnie)wtorek15:00 – 20:00
dr Artur Zychowicz (co 2 tygodnie)piątek15:00 – 20:00
stomatolog
dr Rafał Stelmach (konsultacje stomatologiczne przed przeszczepem szpiku oraz przed zabiegami ortopedycznymi i chirurgicznymi)piątek17:00 – 20:00Prawa autorskie Hemoklinika.

Prawa autorskie Hemoklinika.