Biopsja pod kontrolą USG

Biopsja pod kontrolą USG

Biopsja pod kontrolą USG

Biopsja pod kontrolą USG to zabieg specjalistyczny, polegający na wprowadzeniu igły i pobraniu komórek lub tkanek z podejrzanej zmiany, która widoczna jest na USG. Pobrany materiał jest następnie oceniany pod mikroskopem przez patologa. W zależności od wskazań, celu badania oraz wielkości zmiany można wykonać biopsję cienkoigłową lub też gruboigłową. Każdorazowo o rodzaju zabiegu decyduje lekarz. Na zabieg biopsji cienko- lub gruboigłowej potrzebne jest skierowanie od lekarza.

Biopsja cienkoigłowa

Polega na pobraniu materiału komórkowego (cytologicznego) poprzez nakłucie zmiany, przy pomocy cienkiej igły pod kontrolą USG. Zabieg ten zwykle jest bezbolesny lub wiąże się z bólem o niewielkim nasileniu. Nie wymaga stosowania znieczulenia. Początkowy dyskomfort może być spowodowany nakłuciem skóry. Pobrany materiał po zabarwieniu poddawany jest badaniu cytologicznemu pod mikroskopem.

Biopsja gruboigłowa

Jest to technika punkcyjna, nazywana również oligobiopsją, której celem jest pozyskanie materiału tkankowego z guza/zmiany, przy wykorzystaniu igły biopsyjnej o średnicy powyżej 1,2 mm. Często biopsja gruboigłowa wykonywana jest po uprzedniej biopsji cienkoigłowej, gdy badanie cytologiczne wykazało patologiczne komórki lub gdy nie uzyskano dostatecznych danych diagnostycznych. Zabieg wiąże się z pobraniem patologicznej tkanki do badania histopatologicznego. Pobrany materiał ocenia się pod mikroskopem, jednakże z uwagi na bardziej skomplikowane barwienia czas uzyskania wyniku jest zwykle dłuższy.

Różnica pomiędzy biopsją cienko- i gruboigłową

 • Grubość igły
  Igła do biopsji cienkoigłowej ma zazwyczaj średnicę 0,5-0,6 mm, podczas gdy biopsja gruboigłowa wymaga dodatkowego sprzętu (pistoletu biopsyjnego), a igła ma średnicę ok 3 mm.
 • Potrzeba znieczulenia
  W przypadku biopsji cienkoigłowej zazwyczaj nie stosuje się znieczulenia, nie ma takiej potrzeby, biopsję gruboigłową należy wykonać w znieczuleniu miejscowym, gdyż niezbędne jest nacięcie skóry.
 • Pobierany materiał
  Podczas biopsji cienkoigłowej pobierany materiał to komórki, w przypadku biopsji gruboigłowej to tkanki.
 • Wskazania
  Biopsja cienkoigłowa jest bardziej powszechna, biopsję gruboigłową lekarz zleca zazwyczaj po biopsji cienkoigłowej, żeby doprecyzować diagnozę lub gdy nie ma wystarczających danych żeby postawić rozpoznanie. W wybranych przypadkach lekarz może od razu zdecydować o potrzebie wykonania biopsji gruboigłowej
 • Wartość diagnostyczna
  Materiał pobrany podczas biopsji cienkoigłowej to komórki. Materiał ten po zabarwieniu poddawany jest badaniu cytologicznemu pod mikroskopem. Celem badania jest stwierdzenie czy pobrane komórki są komórkami prawidłowymi czy nowotworowymi lub posiadającymi jakieś anomalie czy nieprawidłowości.
  Materiał pobrany podczas biopsji gruboigłowej to fragment tkanki z podejrzanej zmiany. Pobrany materiał poddawany jest badaniu histopatologicznemu. Po specjalistycznym przygotowaniu i wybarwieniu materiału lekarz patomorfolog ogląda preparaty pod mikroskopem. Jest to badanie pozwalające m.in. na rozpoznanie choroby nowotworowej oraz określenie jej stopnia złośliwości. Ze względu na specjalistyczny charakter obróbki pobranego materiału oraz konieczność zastosowania swoistych barwień czas oczekiwania na wynik histopatologiczny jest często dłuższy niż w przypadku badania cytologicznego.
 • Skierowanie
  Zarówno na zabieg biopsji cienko- i gruboigłowej potrzebne jest skierowanie od lekarza
 • Badania przed zabiegiem
  W przypadku biopsji cienkoigłowej najczęściej nie ma potrzeby wykonywania badań celem przygotowania do zabiegu. W przypadku biopsji gruboigłowej może być potrzeba wykonania badania morfologii krwi obwodowej i koagulogramu przed zabiegiem. O konieczności wykonania tych badań informuje pacjenta lekarz.
 • Leki przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe
  Jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwpłytkowe lub przeciwkrzepliwe lekarz zawsze ocenia ryzyko krwawienia związane z danym zabiegiem i decyduje czy pacjent powinien odstawić w/w leki przed zabiegiem, a jeśli tak to na jak długi okres.
Category
Zabiegi