Lekarze

Nasz zespół

Lekarze

dr hab. n. med. Agnieszka Pluta

dr hab. n. med Agnieszka Pluta


Hematolog, specjalista chorób wewnętrznych; w trakcie specjalizacji z zakresu transplantologii klinicznej; asystent w Klinice i Poradni Hematologii WWCOiT w Łodzi, adiunkt Uniwersytetu Medycznego
 • więcej informacji
więcej informacji

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze i Klinice Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest specjalistą chorób wewnętrznych i hematologii. Jako lekarz zajmuje się diagnostyką i leczeniem niedokrwistości, zaburzeń krzepnięcia oraz nowotworów układu krwiotwórczego (białaczek, chłoniaków, szpiczaka plazmocytowego, nadkrwistości, nadpłytkowości). Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą biologii i leczenia ostrej białaczki szpikowej osób dorosłych. Jest autorem publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.

dr n. med. Olga Grzybowska-Izydorczyk

dr n. med. Olga Grzybowska-Izydorczyk


Hematolog, specjalista chorób wewnętrznych; w trakcie specjalizacji z zakresu transplantologii klinicznej; asystent w Klinice i Poradni Hematologii WWCOiT w Łodzi, adiunkt Uniwersytetu Medycznego
 • więcej informacji
więcej informacji

Od 17 lat pracuje w Klinice Hematologii UM w Łodzi, w Szpitalu im. M Kopernika. Prowadzę pacjentów zarówno na oddziale, jak i w przyklinicznej poradni hematologicznej. Szczególnie liczną grupę moich pacjentów stanowią osoby chorujące na tak zwane nowotwory mieloproliferacyjne, jak przewlekła białaczka szpikowa, czerwienica prawdziwa, nadpłytkowość czy mielofibroza. Staram się prowadzić terapię na najwyższym światowym poziomie, wykorzystując wszystkie dostępne metody leczenia. Diagnozuję i leczę także pacjentów zgłaszających się na konsultację z powodu różnego typu niedokrwistości, a moje szczególne zainteresowanie budzi , tak powszechny w całej populacji, niedobór żelaza (jestem autorem rozdziału na ten temat w jednym z podręczników dla hematologów). Zajmuje się również diagnostyką leukopenii, małopłytkowości oraz zaburzeń krzepnięcia (w tym trombofilii). W latach 2015-2020  pracowałam jako hematolog w poradni Salve Medica. W ramach zajęć dydaktycznych prowadzę także zajęcia ze studentami medycyny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jestem autorem lub współautorem wielu publikacji z zakresu hematologii zarówno w czasopismach krajowych jak  i zagranicznych.

dr n. med. Magdalena Czemerska

dr n. med. Magdalena Czemerska


Hematolog, specjalista chorób wewnętrznych; asystent w Klinice i Poradni Hematologii WWCOiT w Łodzi, asystent Uniwersytetu Medycznego
 • więcej informacji
więcej informacji

Studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ukończyłam w 2008 r. uzyskując tytuł lekarza medycyny. Posiadam ponad dziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie hematologii. W 2009 r. rozpoczęłam studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, które zakończyłam uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. W czasie mojej wieloletniej pracy uzyskałam tytuł specjalisty chorób wewnętrznych (2017) oraz hematologii (2021). Oprócz pracy z chorymi jestem nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i szkolę przyszłych lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych i hematologii. Jestem współautorem prac naukowych z zakresu hematologii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz Stowarzyszenia Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych.

dr n. med. Piotr Stelmach

dr n. med. Piotr Stelmach


Hematolog, specjalista chorób wewnętrznych; asystent w Klinice i Poradni Hematologii WWCOiT w Łodzi, asystent Uniwersytetu Medycznego
 • więcej informacji
więcej informacji

Od 2010 roku pracuję w Klinice Hematologii Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi, gdzie zajmuje się diagnozowaniem i terapią pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego. W ramach praktyki w Poradni Hematologicznej prowadzę także diagnostykę i leczenie osób z niedokrwistościami, małopłytkowością oraz zaburzeniami krzepnięcia. Posiadam wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu biopsji cienkoigłowych i gruboigłowych (trepanobiopsji) szpiku. Jako nauczyciel akademicki prowadzę wykłady i zajęcia praktyczne ze studentami Uniwersytetu Medycznego. Jestem autorem i współautorem wielu prac opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach medycznych.

dr Konrad Stępka

dr Konrad Stępka


Hematolog; specjalista chorób wewnętrznych; asystent w Klinice i Poradni Hematologii WWCOiT w Łodzi
 • więcej informacji
więcej informacji

Studia medyczne ukończyłem w 2008r. na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Po zakończeniu stażu podyplomowego w 2009r. zacząłem pracę w Klinice Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi (obecnie Oddział Hematologii z Pododdziałem Chemioterapii – Klinika Hematologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika) gdzie pracuję do chwili obecnej. W trakcie pracy w Klinice Hematologii uzyskałem tytuł specjalisty chorób wewnętrznych w 2015r. Obecnie jestem w trakcie specjalizacji w dziedzinie hematologii.

W trakcie mojej kariery zawodowej zajmowałem się diagnostyką i leczeniem nowotworowych i nienowotworowych chorób szpiku, układu chłonnego oraz zaburzeń krzepnięcia. Przez kilka lat pracowałem w Oddziale Przeszczepiania Szpiku i Intensywnej Chemioterapii Kliniki Hematologii w Łodzi gdzie opiekowałem się pacjentami po przeszczepie szpiku kostnego i leczonymi z powodu agresywnych postaci białaczek i chłoniaków. Uczestniczyłem w licznych badaniach klinicznych, podczas których stosowałem najnowsze terapie dostępne w leczeniu chorób hematologicznych.Od wielu lat opiekuję się Pacjentami w Wojewódzkiej Poradni Hematologicznej.Posiadam wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu biopsji cienkoigłowych i gruboigłowych (trepanobiopsji) szpiku. Jestem autorem i współautorem licznych prac z dziedziny hematologii opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. W trakcie kariery zawodowej uczestniczyłem w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych hematologii.

dr n. med. Piotr Pluta

dr n. med Piotr Pluta


Specjalista chirurgii onkologicznej i ogólnej. Jest zastępcą kierownika Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi.
 • więcej informacji
więcej informacji
Koordynuje pracę zespołu ds. leczenia chorych na raka piersi – Breast Cancer Unit. Specjalizuje się w chirurgii piersi, w tym w zabiegach rekonstrukcyjnych z użyciem implantów, ekspanderów i tkanek własnych. W 2014 roku założył Fundację Pełną Piersią na Rzecz Rozwoju Rekonstrukcji Piersi, wspierającą chore na raka piersi. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem polskiej edycji dnia informacji o rekonstrukcji piersi BRA-DAY
dr n. med. Agnieszka Janus

dr n. med Agnieszka Janus


Specjalista chorób wewnętrznych i hematologii
 • więcej informacji
więcej informacji
W Hemoklinice mam możliwość pełnej diagnostyki hematologicznej. Dostępne są takie badania jak biopsja i trepanobiopsja szpiku kostnego, badania genetyczne i laboratoryjne, co pozwala na skrócenie czasu diagnostyki i wdrożenia odpowiedniego leczenia.

dr n. med. Kamila Wojtczak


Specjalista psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży
 • więcej informacji
więcej informacji

WYKSZTAŁCENIE

 • uzyskanie tytułu specjalisty z psychiatrii dzieci i młodzieży (2011r)
 • uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych (2007r)
 • uzyskanie tytułu specjalisty z psychiatrii (2007r)
 • Akademia Medyczna w Łodzi – wydział lekarski (1994 – 2000r)

SZKOLENIA DODATKOWE

 • kurs: „Terapia rodzin” (Instytut Terapii Rodzin Collegium Medicum UJ w Krakowie) 2003 – 2005r


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • w latach 2002 – 2006 – Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, II Klinika Psychiatrii ul. Czechosłowacka 8/10 – rezydentura (specjalizacja z psychiatrii)
 • od 2007r i nadal – Dzienny Ośrodek Terapeutyczny dla Młodzieży, Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi, jako starszy asystent
 • w latach 2006 – 2018 r. praca w poradniach psychiatrycznych dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży w Łodzi (ul. Tatrzańska 106, ul. Aleksandrowska 159), od 2012r Centrum Medyczne PSYCHE (ul. Żeromskiego 51)

dr n. med. Magdalena Stępień-Balcerak


Diabetolog, Specjalista chorób wewnętrznych
 • więcej informacji
więcej informacji

Starszy asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej szpitala im. Władysława Biegańskiego w Łodzi.

dr n. med. Anna Ledakowicz-Polak

dr n. med. Anna Ledakowicz-Polak


Specjalista kardiologii
 • więcej informacji
więcej informacji

Adiunkt w Klinice Kardiologii Interwencyjnej CKD Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Posiadam wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu zarówno ostrych jak i przewlekłych stanów kardiologicznych, a w szczególności choroby wieńcowej, niewydolności serca, arytmii i nadciśnienia tętniczego.


dr Mikołaj Hanc


Specjalista kardiologii
 • więcej informacji
więcej informacji

Uniwersytet Medyczny w Łodzi ukończyłem w 2009 roku, tytuł specjalisty uzyskałem w 2018 roku. W trakcie specjalizacji pracowałem w Oddziale Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem implantacji stymulatorów serca w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Klinice Intensywnej Terapii Kardiologicznej CSK w Łodzi. Obecnie pracuję opiece amblatoryjnej. Zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem chorób kardiologicznych. Interesuję się zwłaszcza elektrokardiologią, leczeniem choroby wieńowej i niewydolności serca.

dr n. med. Katarzyna Muras-Szwedziak

dr n. med. Katarzyna Muras-Szwedziak


Nefrolog
 • więcej informacji
więcej informacji

Studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ukończyłam z w 2009 roku.  Od 10 lat pracuje w Klinice Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek CKD UM w Łodzi. Od wielu lat pracuje także w Poradni Nefrologicznej przy USK im. Barlickiego Nr 1. w Łodzi.

Jestem specjalistą chorób wewnętrznych, zakończyłam szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie nefrologii, w najbliższej sesji egzaminacyjnej będę zdawać egzamin specjalizacyjny w tym zakresie.

Oprócz nefrologii, moją wielką pasją są choroby rzadkie – nie tylko w aspekcie nefrologicznym. Właśnie dlatego w najbliższych miesiącach planuje rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w zakresie genetyki. Od pewnego czasu zajmuje się diagnostyką, kwalifikacją do leczenia i leczeniem pacjentów z chorobą Fabry’ego.

W 2013 roku obroniłem pracę doktorską dotyczącą zaburzeń gospodarki mineralnej w pacjentów z cukrzycową chorobą nerek, której promotorem był Pan Profesor Michał Nowicki.

Jako adiunkt w Klinice Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek CKD UM w Łodzi prowadzę zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego oraz ze studentami anglojęzycznymi z zakresu nefrologii i transplantologii klinicznej. Jestem autorem oraz współautorem licznych publikacji w czasopismach polsko- i anglojęzycznych.

Medycyna to nie tylko praca, to moja wielka pasja!


dr Artur Zychowicz


Radiolog
 • więcej informacji
więcej informacji

W 2016r. ukończyłem kierunek lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Na przełomie 2017/2018r. rozpocząłem specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

Obecnie pracuję w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Spośród wszystkich metod diagnostycznych szczególnie interesuję się USG i nim się głównie zajmuję. W trakcie badania staram się w przystępny sposób wytłumaczyć pacjentowi skąd pochodzą jego dolegliwości.

Posiadam duże doświadczenie, szczególnie w diagnostyce pacjentów onkologicznych, hematologicznych, endokrynologicznych, a ostatnio również pediatrycznych.

Wykonuję badania USG:

 • jamy brzusznej,
 • miednicy,
 • narządów rodnych (w tym badanie enowaginalne)
 • prostaty,
 • szyi,
 • tarczycy,
 • ślinianek,
 • węzłów chłonnych,
 • piersi,
 • zmian tkanek miękkich.
dr hab. n. med. Damian Tworek, profesor UM

dr hab. n. med. Damian Tworek, profesor UM


Pulmonolog
 • więcej informacji
więcej informacji

Absolwent Wydziału Lekarskiego, obecnie profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pracuje w Klinice Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej. Odbył staże naukowe w Holandii, Belgii i Kanadzie. Autor szeregu prac i doniesień dotyczących astmy i POChP. W codziennej praktyce zajmuje się diagnostyką i leczeniem astmy, POChP i raka płuca.

dr Barbara Łochowska

dr Barbara Łochowska


Specjalista onkologii klinicznej
 • więcej informacji
więcej informacji
 • Pracuje w Oddziale Radioterapii i Onkologii Ogólnej szpitala im. M. Kopernika w Łodzi zajmując się pacjentami wymagającymi chemioterapii oraz radiochemioterapii.
 • Zainteresowania zawodowe to chemioterapia, leczenie immunologiczne i celowane, psychoonkologia oraz opieka terminalna

dr Justyna Wilczyńska


Specjalista radioterapii onkologicznej
 • więcej informacji
więcej informacji
 • Asystent w Zakładzie Radioterapii WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi.
 • Absolwentka wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 • Przedmiotem jej zainteresowań w praktyce lekarskiej jest leczenie raka piersi, gruczołu krokowego i płuca, nowotworów ginekologicznych oraz nowotworów układu krwiotwórczego.
 • Pełni funkcję badacza w wielu badaniach klinicznych dotyczących leczenia raka gruczołu krokowego oraz nowotworów ginekologicznych.
 • Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej i ESTRO European Society for Radiotherapy and Oncology.

dr n. med. Michał Spych


Specjalista radioterapii onkologicznej
 • więcej informacji
więcej informacji
 • Kierownik Zakładu Teleradioterapii i Ordynator Oddziału Radioterapii Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim
 • Dyrektor ds. medycznych Specjalistycznego Szpitala Onkologicznego NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Radioterapii Onkologicznej
 • Członek Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
 • Posiada długoletnie doświadczenie w radioterapii chorób nowotworowych ośrodkowego układu nerwowego, nowotworów płuc, stercza i przewodu pokarmowego
 • Jest członkiem zespołu wielodyscyplinarnego zajmującego się leczeniem pacjentek z rakiem piersi
 • Posiada bardzo duże doświadczenie w radiochirurgii stereotaktycznej zmian wewnątrzczaszkowych i lokalizacji pozaczaszkowej (SRS, SBRT)

dr n. med. Małgorzata Wajdlich


Specjalista chorób wewnętrznych
 • więcej informacji
więcej informacji
 • w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie nefrologii
 • pracuje w Klinice Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek CKD UM w Łodzi
 • posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu chorób nerek oraz w opiece nad chorymi przewlekle dializowanymi

dr n. med. Krzysztof Szwedziak


Specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej
 • więcej informacji
więcej informacji

Jestem specjalistą chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej, w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej.
Interesuję się szczególnie leczeniem chirurgicznym nowotworów przewodu pokarmowego.

Studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ukończyłem z wyróżnieniem w 2007 roku.
Przez cały czas pracy zawodowej związany jestem z Kliniką Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi.
W 2013 roku obroniłem pracę doktorską dotyczącą diagnostyki nowotworów trzustki, której promotorem był Pan Profesor Janusz Strzelczyk.
Specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej uzyskałem w 2015 roku.
W 2020 roku uzyskałem specjalizację w dziedzinie transplantologii klinicznej.
Od 2013 roku jestem asystentem w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Lodzi.
Prowadzę zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego oraz ze studentami anglojęzycznymi – z zakresu chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej.
Jestem uczestnikiem programu „Żywy Dawca Nerki”, którego założeniem jest propagowanie idei pobierania nerek od dawców żywych w celu ich przeszczepienia chorym ze schyłkową niewydolnością nerek.
Wykonuję zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, transplantacyjnej i chirurgii onkologicznej.
Zajmuję się również diagnostyką i leczeniem:

 • chorób dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego (kamica pęcherzyka żółciowego, kamica dróg żółciowych)
 • przepuklin brzusznych, przepuklin w bliźnie pooperacyjnej, przepuklin pępkowych, przepuklin pachwinowych,
 • nowotworów przewodu pokarmowego (rak jelita grubego, rak żołądka, rak trzustki, rak wątroby, rak pęcherzyka żółciowego, rak dróg żółciowych, przerzuty nowotworowe)
 • chorób tarczycy, wola guzkowego,
 • chorób żył, żylakami kończyn dolnych,
 • chorób skóry wymagających leczenia zabiegowego

mgr Anna Jewusiak


Psycholog
 • więcej informacji
więcej informacji
 • psycholog kliniczny,
 • certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej(IPZ),
 • certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy(PARPA),
 • psycholog uprawniony do badania osób ubiegających się o posiadanie broni.

Wieloletnie doświadczenie obszarze pomocy psychologicznej osobom znajdującym się w kryzysach życiowych, sytuacyjnych, rozwojowych.

Doświadczenie w pracy z osobami chorymi somatycznie, zwłaszcza chorującym na choroby nowotworowe.
Prawa autorskie Hemoklinika.

Prawa autorskie Hemoklinika.