Trepanobiopsja szpiku

Trepanobiopsja jest szczególnym rodzajem biopsji szpiku, gdyż podczas zabiegu pobierany jest niewielki fragment kości z talerza kości biodrowej. Badanie to wykonuje się na zlecenie lekarza w diagnostyce wielu chorób hematologicznych. Pobrany materiał poddaje się badaniu histopatologicznemu. Dzięki trepanobiopsji można określić komórkowość szpiku, jego skład komórkowy, rozpoznanie choroby szpiku, nasilenie włóknienia, obecność komórek obcych (np. przerzuty). Badanie służy postawieniu prawidłowej diagnozy.

Trepanobiopsja szpiku

Trepanobiopsja szpiku

Trepanobiopsja jest szczególnym rodzajem biopsji szpiku, gdyż podczas zabiegu pobierany jest niewielki fragment kości z talerza kości biodrowej. Badanie to wykonuje się na zlecenie lekarza w diagnostyce wielu chorób hematologicznych. Pobrany materiał poddaje się badaniu histopatologicznemu. Dzięki trepanobiopsji można określić komórkowość szpiku, jego skład komórkowy, rozpoznanie choroby szpiku, nasilenie włóknienia, obecność komórek obcych (np. przerzuty). Badanie służy postawieniu prawidłowej diagnozy.

 • Wskazania
Wskazania

 • podejrzenie choroby układu  krwiotwórczego takiej jak:
  • nowotwór mieloproliferacyjny (nadpłytkowość samoistna, czerwienica prawdziwa, mielofibroza)
  • anemia aplastyczna
  • chłoniak
  • zespół mielodysplastyczny
  • szpiczak plazmocytowy
  • ostra białaczka, w przypadku tzw. suchej biopsji aspiracyjnej szpiku
 • diagnostyka zaburzeń ilościowych krwinek o niejasnej etiologii
  • pancytopenia
  • izolowana niedokrwistość
  • małopłytkowość
  • leukopenia
  • leukocytoza
  • 2-liniowa cytopenia
 • podejrzenie przerzutów nowotworów litych do szpiku
 • monitorowanie skuteczności leczenia chorób hematologicznych
 • Przeciwskazania
Przeciwskazania

 • aktywne krwawienie
 • zbyt niska liczba płytek krwi
 • nieprawidłowe wyniki badań krzepnięcia krwi
 • przyjmowanie leków przeciwpłytkowych/przeciwkrzepliwych (tzw. leków „rozrzedzających krew”) tj. Acard, Plavix, Briloque, Aclotin, Xarelto, Pradaxa, Acenocumarol, Varfin
 • zmiany zapalne skóry w miejscu planowanego nakłucia

W przypadku konieczności stosowania przez pacjenta leków przeciwpłytkowych/przeciwkrzepliwych należy rozważyć  odpowiednie  przygotowanie chorego/modyfikację leczenia, aby zmniejszyć ryzyko nadmiernego krwawienia z miejsca nakłucia.

W uzasadnionych przypadkach trepanobiopsja może być przeprowadzona pomimo występowania przeciwwskazań, jeśli potrzeba otrzymania wyników (np. konieczność ustalenia rozpoznania choroby nowotworowej) przewyższa ryzyko związane z procedurą. • Przebieg badania
Przebieg badania

Badanie przeprowadza się w pozycji leżącej na boku. Materiał pobiera się wykonując biopsję talerza kości biodrowej. Nakłucia dokonuje się w okolicy kolca tylnego górnego kości biodrowej. Zabieg trwa kilka/kilkanaście minut i jest wykonywany przez lekarza. Po odkażeniu miejsca biopsji, stosuje się miejscowy środek znieczulający. Następnie wprowadza się igłę biopsyjną przez skórę do istoty gąbczastej kości. W trakcie zabiegu pobiera się niewielki fragment kości. Pomimo znieczulenia pacjent może odczuwać dyskomfort, gdyż nie ma możliwości znieczulenia jamy szpikowej. Po usunięciu igły uciska się miejsce przeprowadzenia zabiegu i zakłada jałowy opatrunek. Następnie wskazany jest ucisk miejsca zabiegu przez pacjentka przez kilkanaście minut. W przypadku braku wczesnych powikłań miejsce zabiegu należy skontrolować po około 30 minutach. • Powikłania
Powikłania

Zabieg biopsji trepanobiopsji uznaje się za stosunkowo bezpieczny. Powikłania zdarzają się rzadko. Należą do nich: ból okolicy biopsji, krwawienie z miejsca biopsji, miejscowy stan zapalny. Bardzo rzadko zdarzają się ciężkie powikłania np. złamanie igły lub oddzielenie się jej od uchwytu, wstrząs anafilaktyczny związany ze znieczuleniem, uszkodzenie naczyń miednicy mniejszej i inne. Powikłania te dotyczą najczęściej osób ze schorzeniami związanymi z rozrzedzeniem struktury kości.

Category
Zabiegi