Hemoklinika w dniu 2.05.2024 będzie czynna w godzinach 12:00 - 20:00
Informacje dla pacjenta

Jak przygotować się do badania?

 • Przygotowanie do zabiegu trepanobiopsji
Przygotowanie do zabiegu trepanobiopsji
 • 1-2 dni przed zabiegiem należy wykonać morfologię krwi obwodowej i badania układu krzepnięcia (APTT, PT, fibrynogen)
 • Na zabieg należy zgłosić się 20 minut przed wyznaczonym terminem celem wypełnienia odpowiednich dokumentów związanych z pobraniem szpiku
 • Można spożyć lekki posiłek 2 godziny przed zabiegiem
 • Proszę zapoznać się z formularzem zgody na zabieg biopsji/trepanobiopsji szpiku
 • Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zabiegu należy zadać je lekarzowi przed rozpoczęciem zabiegu
 • Poinformuj lekarza o wszystkich stosowanych lekach – dotyczy to przede wszystkim leków przeciwpłytkowych i przeciwkrzepiliwych („rozrzedzających krew”) – ich stosowanie może być przeciwskazaniem do zabiegu
 • Poinformuj lekarza, jeśli w przeszłości wystąpiło uczulenie na leki znieczulające bądź obserwowane były nasilone krwawienia po zabiegach np. po usunięciu zęba
 • Zarezerwuj około 1 godzinę – zabieg trwa około 10 min, ale po trepanobiopsji zostaniesz poproszony o pozostanie w przychodni przez około 30 min. celem kontroli miejsca zabiegu
 • Nie powinno się prowadzić samochodu po zabiegu trepanobiopsji
 • Jeśli po zabiegu wystąpią nasilone krwawienie z miejsca biopsji należy zgłosić się jak najszybciej do Izby Przyjęć najbliższego szpitala celem zaopatrzenia rany
 • W przypadku braku krwawienia opatrunek z miejsca zabiegu można zdjąć następnego dnia
 • Jeśli występuje ból okolicy biopsji można zwykle przyjąć 1 tabl. (500mg) paracetamolu