Biopsja szpiku

Badanie szpiku jest często wykorzystywane w diagnostyce chorób układu krwiotwórczego. Jest to podstawowe badanie wykorzystywane do postawienia właściwego rozpoznania. Szybkie ustalenie diagnozy umożliwia rozpoczęcie leczenia. Badanie szpiku służy również do oceny skuteczności zastosowanej terapii.

Biopsja szpiku

cienkoigłowa

Co to jest biopsja szpiku?

Biopsja szpiku to jedno z badań diagnostycznych, umożliwiających wykrycie ewentualnych nieprawidłowości zachodzących podczas hemopoezy, czyli procesu powstawania komórek krwi. Służy do rozpoznania chorób hematologicznych.

W medycynie stosuje się 2 sposoby pozyskiwania szpiku do badań:

 • biopsję aspiracyjną – metoda pozwala pobrać krew szpikową od pacjenta,
 • trepanobiopsję – podczas tej procedury pozyskuje się wycinek tkanki kostnej ze szpikiem.

Szpik kostny pobierany jest w niewielkich ilościach przez doświadczony personel medyczny. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym.

Pobrany szpik poddaje się badaniom molekularnym, immunohistochemicznym i cytologicznym oraz ocenia m.in. strukturę i jakość tkanki, zdolność do tworzenia komórek krwi. Badanie pozwala wykryć niepokojące zmiany w szpiku oraz nieprawidłowości w procesie hemopoezy, które mogą powodować białaczkę, anemię czy zaburzenia krzepnięcia krwi.

W zależności od wyniku biopsji oraz postawionej diagnozy, pacjent może zostać skierowany na dalsze badania lub specjalistyczne leczenie.

Czym jest biopsja cienkoigłowa szpiku?

Biopsja cienkoigłowa szpiku to specjalistyczna procedura diagnostyczna, która polega na pobraniu niewielkiej ilości szpiku kostnego za pomocą cienkiej igły. Szpik kostny to tkanka miękkotkanowa znajdująca się w wnętrzu kości, odpowiedzialna za produkcję krwinek czerwonych, białych i płytek krwi. Procedura biopsji cienkoigłowej pozwala na dokładne zbadanie komórek szpiku kostnego pod mikroskopem, co jest niezbędne w diagnozowaniu różnorodnych schorzeń hematologicznych, takich jak białaczki, anemie czy inne zaburzenia krwiotwórcze. W naszej klinice zapewniamy pełen profesjonalizm oraz doświadczony zespół specjalistów, który dba o komfort i bezpieczeństwo pacjenta na każdym etapie badania. Biopsja cienkoigłowa szpiku jest procedurą stosunkowo krótkotrwałą i mało inwazyjną, ale wymaga specjalistycznego podejścia i precyzyjnego wykonania, aby zapewnić jak najbardziej dokładne wyniki. Przed przystąpieniem do biopsji pacjent otrzymuje dokładne informacje na temat procedury, potencjalnych ryzyk oraz oczekiwanego czasu trwania badania.

 • Wskazania
Wskazania

 • podejrzenie choroby układu  krwiotwórczego np. ostrej białaczki, zespołu mielodysplastycznego, chłoniaka, szpiczaka plazmocytowego, anemii, aplastycznej, nowotworów mieloproliferacyjnych (nadpłytkowość samoistna, czerwienica prawdziwa, mielofibroza)
 • diagnostyka zaburzeń ilościowych krwinek o niejasnej etiologii – pancytopenia, izolowana niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia, leukocytoza
 • podejrzenie przerzutów nowotworów litych do szpiku
 • monitorowanie skuteczności leczenia chorób hematologicznych i inne.
 • Przeciwskazania
Przeciwskazania

 • w przypadku biopsji aspiracyjnej szpiku w zasadzie nie ma przeciwskazań, chyba że w miejscu planowanego zabiegu występują zmiany zapalne skóry. Wtedy zabieg należy przeprowadzić w innej okolicy.
 • w uzasadnionych przypadkach biopsja szpiku może być przeprowadzona pomimo występowania przeciwwskazań, jeśli potrzeba otrzymania wyników (np. konieczność ustalenia rozpoznania choroby nowotworowej) przewyższa ryzyko związane z procedurą.
 • Technika badania
Technika badania

Badanie przeprowadza się w pozycji leżącej na boku (biopsja talerza kości biodrowej)  bądź na wznak (biopsja mostka). W przypadku biopsji aspiracyjnej z talerza kości  biodrowej nakłucia dokonuje się w okolicy kolca tylnego górnego kości biodrowej. Biopsję szpiku z mostka szpik przeprowadza się poprzez nakłucie rękojeści  mostka, czyli 3-4 cm poniżej wcięcia szyjnego w linii pośrodkowej ciała. Zabieg trwa kilka/kilkanaście minut i jest wykonywany przez lekarza. Po odkażeniu miejsca biopsji, zastosowany będzie miejscowy środek znieczulający. Następnie wprowadza się igłę biopsyjną przez skórę do istoty gąbczastej kości. Metodą aspiracji uzyskuje się zawiesinę komórek szpiku. Pomimo znieczulenia pacjent może odczuwać dyskomfort bądź ból, gdyż nie ma możliwości znieczulenia jamy szpikowej. Po usunięciu igły uciska się miejsce przeprowadzenia zabiegu i zakłada jałowy opatrunek. Następnie wskazany jest ucisk miejsca zabiegu przez pacjentka przez kilkanaście minut. W przypadku braku wczesnych powikłań miejsce zabiegu należy skontrolować po około 30 minutach.
 • Możliwe powikłania
Możliwe powikłania

Zabieg biopsji aspiracyjnej szpiku uznaje się za stosunkowo bezpieczny.

Powikłania zdarzają się rzadko. Należą do nich: ból okolicy biopsji, krwawienie z miejsca biopsji, miejscowy stan zapalny. Bardzo rzadko zdarzają się ciężkie powikłania np. złamanie igły lub oddzielenie się jej od uchwytu, wstrząs anafilaktyczny związany ze znieczuleniem, w przypadku biopsji mostka: przebicie mostka, uszkodzenie aorty, odma osierdziowa, przebicie prawej komory lub przedsionka serca, uszkodzenie naczyń miednicy mniejszej i inne. Powikłania te dotyczą najczęściej osób ze schorzeniami związanymi z rozrzedzeniem struktury kości lub zniekształceniem klatki piersiowej.

Category
Zabiegi