Krwioupusty (Flebotomia)

Krwioupust jest procedurą, która polega na usunięciu z organizmu określonej objętości krwi. W trakcie jednego zabiegu upuszcza się od 200 do 500 ml krwi. Zależy to w od wieku pacjenta, chorób współistniejących oraz aktualnych parametrów morfologii.

Krwioupusty (Flebotomia)

Krwioupust jest procedurą, która polega na usunięciu z organizmu określonej objętości krwi. W trakcie jednego zabiegu upuszcza się od 200 do 500 ml krwi. Zależy to w od wieku pacjenta, chorób współistniejących oraz aktualnych parametrów morfologii.

Koszt procedury to 360 zł. Cena obejmuje:

  • konsultację lekarską,
  • kwalifikację do krwioupustu,
  • krwioupust.

Ważne informacje:
Na krwioupust należy się wcześniej zapisać pod nr tel. 661 425 200

W dniu krwioupustu należy zabrać ze sobą aktualną morfologię (wykonaną w ciągu ostatnich 2 tygodni), a w przypadku hemochromatozy poziom ferrytyny i/lub wskaźnik wysycenia transferryny (tzw. saturacja transferyny).

Wzór skierowania na krwioupust: POBIERZ

krwioupust (flebotomia)
 

Kiedy wykonujemy krwioupust?

Najczęstszymi wskazami do wykonania krwioupustu są:

  • Czerwienica (zarówno czerwienica prawdziwa o podłożu nowotworowym, jak i czerwienica wtórna, będąca następstwem innych chorób np. przewlekłych chorób płuc)
  • Hemochromatoza (choroba uwarunkowane genetycznie, w której w której dochodzi do zwiększonego wchłaniania żelaza w jelicie cienkim, co prowadzi do przeładowania żelazem, czyli nadmiernego gromadzenia żelaza w tkankach (szczególnie w wątrobie, trzustce, sercu, stawach i przysadce) powodującego uszkodzenie tych narządów.

Innym, rzadszym wskazaniem jest m.in. porfiria skórna późna.

W jakim celu wykonujemy krwioupust?

Celem krwioupustu jest zmniejszenie ilości krwinek czerwonych i obniżeniu poziomu hematokrytu (czyli zmniejszenie „gęstości” krwi – w przypadku czerwienicy) oraz usunięcie nadmiaru żelaza z organizmu (w przypadku hemochromatozy).

Przebieg krwioupustu

W trakcie zabiegu pacjent pozostaje w pozycji leżącej. Aby wykonać upust, po wcześniejszym zdezynfekowaniu skóry, nakłuwa się żyłę (najczęściej łokciową) za pomocą igły połączonej z drenem wprowadzonym do naczynia z miarką . Po przeprowadzeniu krwioupustu podaje się kroplówkę nawadniającą (0,9% rozwtór soli fizjologicznej) w objętości odpowiadającej upuszczonej krwi (zazwyczaj 500ml).

Możliwe powikłania

Powikłania w trakcie krwioupustu zdarzają się rzadko. Niekiedy może jednak dojść do omdlenia wynikającego ze spadku ciśnienia tętniczego krwi. Dlatego każdorazowo przed rozpoczęciem procedury wykonywany jest pomiar ciśnienia tętniczego u pacjenta. W przypadku, gdy dojdzie do spadku ciśnienia tętniczego czy omdlenia przerywamy procedurę upustu krwi i pacjentowi zostaje udzielona pomoc medyczna.

Czas trwania procedury

Cała procedura powinna zająć około godziny. Samo upuszczenie krwi to około 15-20 minut (zależnie od upuszczanej objętości), następnie podanie kroplówki nawadniającej to kolejne 20-30 minut.

Postępowanie po krwioupuście

Po zabiegu zakłada się jałowy opatrunek uciskowy. Wystąpienie krwawienia lub innych niepokojących objawów należy niezwłocznie zgłosić pielęgniarce lub lekarzowi. Pacjent powinien powoli zaadoptować się do pozycji wyprostnej (powinien pozostać w pozycji siedzącej przez kilka minut, jeżeli utrzymują się objawy lekkiego bólu głowy). Pacjent nie powinien prowadzić samochodu bezpośrednio po upuście krwi.

Category
Zabiegi