Portfolio - Hemoklinika

Krwioupust jest procedurą, która polega na usunięciu z organizmu określonej objętości krwi. W trakcie jednego zabiegu upuszcza się od 200 do 500 ml krwi. Zależy to w od wieku pacjenta, chorób współistniejących oraz aktualnych parametrów morfologii.

Krwioupust jest procedurą, która polega na usunięciu z organizmu określonej objętości krwi. W trakcie jednego zabiegu upuszcza się od 200 do 500 ml krwi. Zależy to w od wieku pacjenta, chorób współistniejących oraz aktualnych parametrów morfologii.


Badanie szpiku jest często wykorzystywane w diagnostyce chorób układu krwiotwórczego. Jest to podstawowe badanie wykorzystywane do postawienia właściwego rozpoznania. Szybkie ustalenie diagnozy umożliwia rozpoczęcie leczenia. Badanie szpiku służy również do oceny skuteczności zastosowanej terapii.


Trepanobiopsja jest szczególnym rodzajem biopsji szpiku, gdyż podczas zabiegu pobierany jest niewielki fragment kości z talerza kości biodrowej. Badanie to wykonuje się na zlecenie lekarza w diagnostyce wielu chorób hematologicznych. Pobrany materiał poddaje się badaniu histopatologicznemu. Dzięki trepanobiopsji można określić komórkowość szpiku, jego skład komórkowy, rozpoznanie choroby szpiku, nasilenie włóknienia, obecność komórek obcych (np. przerzuty). Badanie służy postawieniu prawidłowej diagnozy.