Portfolio Categories Zabiegi / Hemoklinika

Badanie szpiku jest często wykorzystywane w diagnostyce chorób układu krwiotwórczego. Jest to podstawowe badanie wykorzystywane do postawienia właściwego rozpoznania. Szybkie ustalenie diagnozy umożliwia rozpoczęcie leczenia. Badanie szpiku służy również do oceny skuteczności zastosowanej terapii.

Badanie szpiku jest często wykorzystywane w diagnostyce chorób układu krwiotwórczego. Jest to podstawowe badanie wykorzystywane do postawienia właściwego rozpoznania. Szybkie ustalenie diagnozy umożliwia rozpoczęcie leczenia. Badanie szpiku służy również do oceny skuteczności zastosowanej terapii.


Trepanobiopsja jest szczególnym rodzajem biopsji szpiku, gdyż podczas zabiegu pobierany jest niewielki fragment kości z talerza kości biodrowej. Badanie to wykonuje się na zlecenie lekarza w diagnostyce wielu chorób hematologicznych. Pobrany materiał poddaje się badaniu histopatologicznemu. Dzięki trepanobiopsji można określić komórkowość szpiku, jego skład komórkowy, rozpoznanie choroby szpiku, nasilenie włóknienia, obecność komórek obcych (np. przerzuty). Badanie służy postawieniu prawidłowej diagnozy.
Prawa autorskie Hemoklinika.

Prawa autorskie Hemoklinika.